رنگین کمانی های افغانستانی را تنها نگذاریم!

رنگین کمانی های افغانستانی را تنها نگذاریم!

از ۲۱ شهریور ۹۹ تا ۱۹ مهر ۰۴ دگرباشان جنسی و جنسیتی

در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ مذاکرات بین الافغانی (دولت افغانستان-شورشیان طالبان) اغاز میشود، در حالی که در این مذاکرات حقوق دگرباشان مطرح نیست و بیم آن میرود که مجازات های سنگینی همچون اعدام، سنگسار و شلاق برای سرکوب دگرباشان توسط طالبان اعمال شود. اما آن چیزی که بیش از هر زمانی اهمیت دارد، رساندن صدای حق خواهی دگرباشان افغانستان به فعالان سیاسی و اجتماعی، سیاستمداران و دولت های درگیر مذاکرات صلح است که مبادا یک گروه اسلام گرای افراطی حقوق رنگین کمانی های افغان را پایمال کند.

۰۷:۵۱ - ۲۷ آبان ۹۹ ۱ امتیاز

در برنامه پنجم «اینجا پامیر» در رادیو رنگین‌کمان، وضعیت دگرباشان جنسی و جنسیتی در زمان حکومت طالبان بررسی شده است.

بشنوید

تاکنون ۶ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۱۰:۴۶ - ۱۰ فروردین ۰۰ ۵ امتیاز

در این برنامه آرتمیس اکبری کنشگر حقوق دگرباشان افغانستانی و فرانک عمیدی، فعال حقوق زنان درباره چالش‌ها و دست‌آوردهای جامعه رنگین‌کمانی افغانستان صحبت می‌کنند.

ببینید

تاکنون ۱ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۰۷:۵۳ - ۲۷ آبان ۹۹ ۱ امتیاز

بصیره پیغام، کارشناس مسائل سیاسی و فعال حقوق زنان، مهمان "اینجا پامیر" است و قرار است درباره تاثیر توافق صلح طالبان بر رنگین کمانی‌های افغانستان صحبت کند.

بشنوید

تاکنون ۵ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۱۰:۵۶ - ۱۰ فروردین ۰۰ ۵ امتیاز

در این لایو ملیکا زر، کنشگر حوزه کوییر و از اعضای سازمان شش‌رنگ با آرتمیس اکبری، کنشگر کوییر افغان درباره مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان و نگرانی جامعه کوییر افغان درباره این مذاکرات، گفتگو می‌کنند.

ببینید

تاکنون ۰ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۰۷:۵۵ - ۲۷ آبان ۹۹ ۱ امتیاز

بخش دوم صحبت های «بصیره پیغام»، کارشناس مسائل سیاسی و فعال حقوق زنان، را درباره تاثیر توافق صلح طالبان بر رنگین کمانی‌های افغانستان می‌شنویم.

بشنوید

تاکنون ۶ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۱۷:۴۰ - ۲۱ شهریور ۹۹ ۲ امتیاز

در حالی که هنوز آواز شلاق زدن طالبان در گوش ها میپیچد و هنوز خاطرات محکمه های صحرایی در جلوی چشمان مردم افغانستان است بیم آن میرود که دوباره افغانستان به چنین شرایطی برگردد. هر چند نسبت به توافق صلح خوش بینی هایی وجود دارد اما همزمان با آن نگرانی هایی نیز وجود دارد...

کنش کنید

تاکنون ۱۰ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۱۱:۰۴ - ۱۰ فروردین ۰۰ ۵ امتیاز

در این برنامه آرتمیس اکبری با شبنم سیمیا، دادستان کابل درباره جایگاه حقوقی دگرباشان افغان در قانون اساسی افغانستان گفتگو می‌کنند.

بخوانید

تاکنون ۱ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۱۱:۱۲ - ۱۰ فروردین ۰۰ ۵ امتیاز

در این گزارش ، رفتار و برخورد پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان با دگرباشان جنسی و جنسیتی بررسی شده است.

بخوانید

تاکنون ۰ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۱۱:۱۴ - ۱۰ فروردین ۰۰ ۵ امتیاز

در این قسمت از برنامه اینجا پامیر، ویژه شنوندگان رنگین‌کمانی در افغانستان،‌ آرتمیس اکبری به بحث درباره ازدواج اجباری دگرباشان در این کشور پرداخته است.

بخوانید

تاکنون ۰ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۳۰