هیرمان را به انگلستان برگردانید

هیرمان را به انگلستان برگردانید

از ۱۴ بهمن ۹۹ تا ۱۵ فروردین ۰۰ حقوق زیست‌محیطی

هیرمان در باغ‌وحش ارم تحت شکنجه است. حال او خوب نیست و در شرایط غم‌انگیز نگهداری میشود. از باغ وحش ارم و بریستول درخواست می کنیم که این شیر را به انگلستان برگردانند و از او مراقبت کنند.

۲۰:۱۰ - ۱۴ بهمن ۹۹ ۵ امتیاز

هیرمان در باغ‌وحش ارم تحت شکنجه است. حال او خوب نیست و در شرایط غم‌انگیز نگهداری میشود. لطفا این دادخواست را امضا کنید و کمک کنید تا جان او را نجات دهیم. هیرمان شیر ایرانی است که سال گذشته از باغ وحش بریستول انگلیس به باغ‌وحش ارم تهران منتقل شد.

امضاء کنید

تاکنون ۱ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۵