عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استودیوهای ضبط تلویزیونی

عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استودیوهای ضبط تلویزیونی

از ۲۲ بهمن ۹۹ تا ۲۳ فروردین ۰۰ مردم‌سالاری و انتخابات

ما امضاکنندگان این دادخواست مدیران استودیوهای ویدئو و تلویزیون را مسؤل حفظ سلامت کارکنان و کارمندان‌شان می‌شناسیم. جان این کارمندان نباید بازیچه‌ی منفعت‌طلبی مسؤلان برنامه‌های تلویزیونی قرار گیرد. ما از دولت و وزارت بهداشت می‌خواهیم بر عملکرد استودیوهای ویدئو و تلویزیون نظارت داشته باشند و آنان را مجبور به رعایت پروتکل‌های بهداشتی کنند تا جلو بیماری و مرگ انسان‌های بی‌گناه گرفته شود.

۲۰:۵۲ - ۲۲ بهمن ۹۹ ۲ امتیاز

ما از دولت و وزارت بهداشت می‌خواهیم بر عملکرد استودیوهای ویدئو و تلویزیون نظارت داشته باشند و آنان را مجبور به رعایت پروتکل‌های بهداشتی کنند تا جلو بیماری و مرگ انسان‌های بی‌گناه گرفته شود.

امضاء کنید

تاکنون ۲ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۲