عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استودیوهای ضبط تلویزیونی

عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استودیوهای ضبط تلویزیونی

از ۲۲ بهمن ۹۹ تا ۲۳ فروردین ۰۰ مردم‌سالاری و انتخابات

ما امضاکنندگان این دادخواست مدیران استودیوهای ویدئو و تلویزیون را مسؤل حفظ سلامت کارکنان و کارمندان‌شان می‌شناسیم. جان این کارمندان نباید بازیچه‌ی منفعت‌طلبی مسؤلان برنامه‌های تلویزیونی قرار گیرد. ما از دولت و وزارت بهداشت می‌خواهیم بر عملکرد استودیوهای ویدئو و تلویزیون نظارت داشته باشند و آنان را مجبور به رعایت پروتکل‌های بهداشتی کنند تا جلو بیماری و مرگ انسان‌های بی‌گناه گرفته شود.

۲۰:۵۲ - ۲۲ بهمن ۹۹ ۲ امتیاز

ما از دولت و وزارت بهداشت می‌خواهیم بر عملکرد استودیوهای ویدئو و تلویزیون نظارت داشته باشند و آنان را مجبور به رعایت پروتکل‌های بهداشتی کنند تا جلو بیماری و مرگ انسان‌های بی‌گناه گرفته شود.

امضاء کنید

تاکنون ۲ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۲
خرید واکسن تأیید شده منابع بین المللی ،حق مردم ماست

خرید واکسن تأیید شده منابع بین المللی ،حق مردم ماست

از ۱۱ بهمن ۹۹ تا ۱۱ خرداد ۰۰ مردم‌سالاری و انتخابات

استفاده از واکسن های معتبر تایید شده توسظ منابع بین المللی حق مردم است و وارد کردن واکسن هایی تایید نشده جان مردم را بیشتر به خطر میاندازد.

۲۱:۲۷ - ۱۱ بهمن ۹۹ ۲ امتیاز

وقتی ازانجام مراحل کامل کارآزمایی بالینی واکسن اطمینان نداریم قرارنیست روی مردم آزمایش شود.

بخوانید

تاکنون ۱ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۲
انتخابات ۱۴۰۰

انتخابات ۱۴۰۰

از ۰۵ شهریور ۹۹ تا ۰۴ مهر ۹۹ مردم‌سالاری و انتخابات

باید بدانیم که ریاست جمهوری آینده در شرایطی شکل می گیرد که ما شاهد شکاف های معنی دار بین دولت و ملت هستیم. فرایند انتخابات بعدی قطعا باید به گونه ای باشد که مردم را امیدوار کند. این امیدواری به عملکرد دولت در یک سال آینده و فرایند انتخابات بستگی دارد.

۱۹:۵۷ - ۰۶ شهریور ۹۹ ۵ امتیاز

گمانه زنی‌ها درباره‌ نامزدی محمد جواد ظریف در انتخابات ۱۴۰۰: آقای دیپلمات در قامت ریاست جمهوری

بخوانید

تاکنون ۱۰ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۲۰:۳۵ - ۰۵ شهریور ۹۹ ۵ امتیاز

دعوت از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه‌ی لایق ایران برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برای برقراری مجدد برجام و برداشتن تحریم‌های آمریکا

ریتوییت کنید

تاکنون ۸ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۲۰:۰۳ - ۰۶ شهریور ۹۹ ۱ امتیاز

درایت ظریف مکانیسم ماشه را که می‌توانست شلیک به اقتصاد ایران باشد را به شلیکی به اعتبار بین‌المللی آمریکا تبدیل کرد.

بخوانید

تاکنون ۱۱ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۱۱